Fine art fotografie

Eigenlijk is in mijn definitie iedere foto fine art. Alle fotografen die ik ken, fotograferen met passie, vanuit hun hart. Of dat nu gaat om bedrijfsfotografie, productfotografie of de trouwfotograaf. Een fotograaf probeert dit zo mooi mogelijk op beeld vast te leggen.

De nuance fine art gaat in mijn visie over het vastleggen van kleine of grote verhalen waarbij juist dat verhaal boven techniek uitstijgt. De juiste techniek, belichting, scherpte is ondergeschikt aan wat past bij dit verhaal. Sterker nog, extra onscherpte, dichtlopen van zwarten, weglaten van elementen enz. kunnen bij (mijn) fine art fotografie juist iets toevoegen, het verhaal kracht bij zetten. Dit kan ook resulteren in het verscheuren, verknippen, weer samenvoegen (met eventueel andere) en gebruik met andere kunsttechnieken. Hiervan kan je voorbeelden vinden op mijn website Radegonda Art.